Nadácia VUB: Vráťme život do vinohradov

Vďaka nadácii VÚB sa nám podarilo zrealizovať projekt, ktorého cieľom bolo: Pre komunitu našich vinohradníkov ponúknuť varovný systém ochrany viniča pred tlakom hubovitých chorôb za pomoci meteo dát, ktoré zberáme meteostanicou. Sledované údaje: teplota, zrážky, pôdna vlhkosť, smer a sila vetra. Na základe týchto dát sme schopní formou webovej aplikácie a mobilnej aplikácie informovať predplatiteľov…

Vinarska50.Sk

Mierne zvlnená panoráma dolnej Nitry sa sama ponúka na zážitkovú formu rekreácie vo forme cykloturistiky cez malebné zákutia našich vinohradov.

Vinársky dvor sv. Urbana predstavili verejnosti

Pri príležitosti konania cyklistických pretekov Vinárska 50 sa dnes v obci Golianovo pri Nitre verejnosti predstavil Vinársky dvor sv. Urbana. Občianske združenie (OZ) Ďarmoty získalo na tento projekt podporu z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už ôsmy rok Nadácia Ekopolis s akciovou spoločnosťou Slovnaft.

Nadácia VÚB podpoporila ĎARMOTY – OZ

Projekt “Vráťme život do vinohradov” sa sústreďuje na trvalo udržateľný rozvoj vinohradníctva a vinárstva v regióne dolnej Nitry. Komunite vinohradníkov v tejto oblasti má Občianske združenie Ďarmoty v pláne ponúknuť mobilnú aplikáciu, ktorá bude slúžiť ako varovný systém ochrany viniča pred hubovitými chorobami za pomoci dostupných meteorologických dát.

Náučný chodník ďarmotským chotárom oživil vinársky dvor sv. Urbana

Oddychový a edukačný areál pri soche patróna vinohradníkov sv. Urbana bude slúžiť ako zázemie pre kultúrne podujatia, v rámci ktorých bude propagovaná vinárska tradícia v obci. Areál je prístupný verejnosti po celý rok, doteraz sa využíval najmä v máji pri slávnosti sv. Urbana a v septembri pri vinobraní.