O nás

OZ Ďarmoty sa sústreďuje na trvalo udržateľný rozvoj vinohradníctva a vinárstva v regióne dolnej Nitry. Zrealizovali sme náučný chodník venovaný histórii obce Golianovo a tradičným remeslám, medzi nimi i vinohradníctvu (partner: Nitrianska komunitná nadácia, Nitrianske komunálne služby), Vybudovali sme vinohradnícky dvor sv. Urbana s prístreškom z trstiny (partner: Ekopolis, Nadácia SPP, Nadácia Topvar) s vinohradníckym detským ihriskom (partner: Nadácia Granvia). Koncom augusta pravidelne usporadúvame cyklistickú akciu http://www.vinarska50.sk (partner: Nitriansky samosprávny kraj).