Vinarska.sk 2022 – Pozvánka

Už deviaty ročník populárnej cykloakcie je pripravený na 03.09.2022.Detaily nájdete v propozíciách závodu.Za záväznú prihlášku považujeme úhradu 20€ na účet: SK6811000000002930021050, v info pre prijímateľa uveďte Meno a Priezvisko.Počet účastníkov limitovaný na 50.