Vinarska.sk 2020 – Pozvánka

Už siedmy ročník populárnej cykloakcie.Detaily nájdete v propozíciách závodu.Za záväznú prihlášku považujeme úhradu 15€ na účet: SK6811000000002930021050, v info pre prijímateľa uveďte Meno a Priezvisko.Počet účastníkov limitovaný na 50.