SmartVineyard

Vďaka podpore nadáce SLSP sme zrealizovali projekt SmartVineyard, ktorý zjednoduší prácu vinohradníkov v okolí vďaka dostupným meteodátam LINK odporúčaným agrotechnicým termínom na postreky.