Založenie občianskeho združenia

Rozhodli sme sa založiť ĎARMOTY – občianske združenie. Prečo práve názov Ďarmoty – občianske združenie? Tento názov pochádza z pôvodného historického názvu obce – Lapášske Ďarmoty. Združenie je dobrovoľným občianskym združením právnických a fyzických osôb združujúce svojich členov na základe ich dobrovoľného záujmu napĺňať cieľ a predmet činnosti združenia.