Nadácia VUB: Vráťme život do vinohradov

Vďaka nadácii VÚB sa nám podarilo zrealizovať projekt, ktorého cieľom bolo: Pre komunitu našich vinohradníkov ponúknuť varovný systém ochrany viniča pred tlakom hubovitých chorôb za pomoci meteo dát, ktoré zberáme meteostanicou. Sledované údaje: teplota, zrážky, pôdna vlhkosť, smer a sila vetra. Na základe týchto dát sme schopní formou webovej aplikácie a mobilnej aplikácie informovať predplatiteľov…