Rekonštrukcia trstinovej strechy

Trvalá udržateľnosť je pre nás dôležitá téma. Preto sme si na strechu vinárskeho dvora Sv. Urbana zvolili trstinu. Je tradičná, z lokálnych zdrojov a recyklovateľná. Cenou za tieto výhody je občasná údržba. Rekonštrukcia trstinovej strechy prebehla po 9 rokoch od vybudovania dvora Sv. Urbana i vďaka #nadaciaEPH a fortieľu majstra Ladislava Nováka http://www.trstinovastrecha.sk