Nový rok

Vinšovať chodili len dospelí chlapi a chlapci a to najprv najbližšej rodina a potom aj do cudzích domov. Ako výslužku za pekný vinš chlapcom platili peniazmi, alebo ich obdarovali jablkom, hruškou či koláčom. Obyčajne sa varila mäsová polievka a mäso zo zabíjačky. Niektoré priania zneli humorne, iné vážne. Najmilšie a naj úprimnejšie boli malé deti:…

Odborná degustácia

Dňa 26.02.2012 sa uskutočnila odborná degustácia 205 vzoriek vína s nasledujúcimi <a href=”phocadownload/Degustacia/Degustacia_2012.pdf” target=”_blank”> výsledkami. Ocenenia budú odovzdané na verejnej výstave vín 2. marca 2012 o 19.00 hod. v kultúrnom dome v Golianove po slávnostnom otvorení výstavy.

Online matrika Janikoviec

Ak ste sa rozhodli pátrať po svojich predkoch skúste online matriky z Janikoviec. </p> <p><a href=”https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-25977-34677-78?cc=1554443&amp;wc=M99C-F3M:n1260852395#uri=https%3A%2F%2Ffamilysearch.org%2Frecords%2Fwaypoint%2FM99C-HKF%3An1875510783%3Fcc%3D1554443″>https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-25977-34677-78?cc=1554443&amp;wc=M99C-F3M:n1260852395#uri=https%3A%2F%2Ffamilysearch.org%2Frecords%2Fwaypoint%2FM99C-HKF%3An1875510783%3Fcc%3D1554443</a></p&gt; <ul class=”lists colsmin19″ style=”padding: 0px; margin: 4px 0px 0px; list-style: none; height: 274px; width: 1360px; overflow: auto; color: #555555; font-family: proximanova, Verdana; font-size: 16px; line-height: 22px;”> <li style=”line-height: 20px; position: relative; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 0px 10px 10px…

Osvetová činnosť

Osvetová činnosť Minimálny cieľ každej neziskovej činnosti je osveta s dôrazom na oblasť záujmmu občianskeho združenia. Doterajšia osvetová činnosť bola pod záštitou obce. Kvôli rozlíšeniu oficiálnej úlohy obce a našej činnosti, rozhodli sme sa založiť občianske združenie ĎARMOTY.

Popolcová streda

Na popolcovú stredu sa začínalo pôstne obdobie. Vo večerných hodinách sa konala svätá omša, počas ktorej dôstojný pán namočeným prstom do popola kreslil na čelá veriacich krížik a hovoril: „Človeče, prach si a na prach sa obrátiš.“ Popol bol získaný z bahniatok (barišiek) posvätených na Kvetnú nedeľu v minulom roku. Kríže alebo bahniatka predstavovali Judáša,…

Pôvod názvu Ďarmoty

Spoločný názov 15 obcí a miest v rámci Slovenska (7), Maďarska (5) a Rumunska (3) nie je určite náhodný. Táto skutočnosť je vedecky zdôvodniteľná. Prečitajte si nasledujúci článok: POVELKOMORAVSKÁ CHRISTIANIZÁCIA VO SVETLE STAREJ TOPONYMIE SLOVENSKA Začiatky christianizácie na území Slovenska vo veľkomoravskom období aspoň v hlavných črtách sú dnes už pomerne známe vďaka odbornej interpretácii…

Požehnané Vianoce

<img src=”images/stories/logo/logodarmoty.png” border=”0″ style=”vertical-align: text-top; border: 0;” /> Požehnané Vianoce a šťastný Nový rok praje kolektív autorov portálu http://www.darmoty.sk

Prilož Topvar k dielu – odovzdanie grantu

Za prítomnosti všetkých finalistov, zástupcov spoločnosti  Pivovary Topvar, Trenčianskej nadácie, zástupcov miestnej samosprávy a médií prebehlo 15.11.2013 odovzdanie grantov v Topolčanoch – i vďaka Vašej podpore.

Prírodné prostredie okolia vodnej nádrže Golianovo

Vodná nádrž je upravený vodný tok, ktorý má pri hrádzi spevnený breh i dno betónovými platňami. Betónové platne sú po čase zanesené sedimentmi a brehy zarastajú brehovou vegetáciou a vodnými rastlinami, takže sú podobné prirodzeným jazerám. Sú to človekom vytvorené mokrade. Pojmom mokraď rozumieme územie s pôdou trvalo nasýtenou vodou alebo zaplavenou počas určitého obdobia…